Maliye

Tanıtım

Genel Bilgiler

Maliye Programı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, Maliye Bakanlığı ve diğer mali kurumlarda ihtiyaç duyulan kadrolara ve özel sektörde hizmet veren işletmelere, ekonomi ve maliye teorilerini bilen, Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Finans bilgisine sahip, mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirebilen nitelikli ara elemanlar yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Maliye Meslek Elemanı” unvanı ile iş hayatına atılmaktadır. Geniş bir istihdam imkanına sahip olan öğrencilere ağırlıklı olarak iktisat, maliye, kamu maliyesi, muhasebe, mali hukuk, vergi hukuku formasyonu kazandırmaya yönelik bir program uygulanmaktadır.

 
Giriş Koşulları ve Bölüm Kapasitesi

Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavından YGS-6 puan türünde yeterli puanı almış olmaları ve bir orta öğretim diplomasına sahip olmaları gerekir. 

Maliye Programının kapasitesi tamamı normal öğretim olmak üzere 70 öğrencidir.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 50 puan olması gerekir. Öğrenciler 2 yıl/4 yarıyıl sonunda 120 AKTS kredisi tamamlamak koşulu ile mezun olmaya hak kazanırlar. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Maliye alanında Önlisans Diploması” derecesi alırlar.


Dikey Geçiş İmkanları

Önlisans eğitimini tamamlayan maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili fakültelerin lisans programlarına geçiş yapabilirler. Maliye bölümü mezunlarının dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları;

 

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Ekonomi
 • Gümrük İşletme
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

Bunun yanında Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim İktisat veya İşletme Fakültelerine sınavsız geçiş yaparak bu bölümlerde 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler.

 

İstihdam İmkanları

Mezun olan öğrencilerin istihdam imkanları oldukça geniştir. Maliye meslek elemanları Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, mahalli idarelerde, Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile Mal Müdürlükleri’nde, Vergi Daireleri’nde, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Gümrük Bakanlığı’nın ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca bankalarda ve özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci –mali müşavir ve muhasebe bürolarında çalışabilirler.

 

Program mezunları yukarıda söz edilen çalışma alanları dışında, gerekli eğitim ve stajlarını tamamladıktan sonra kendi adlarına büro açarak Serbest  Muhasebeci unvanı ile de çalışabilmektedirler. Bunun yanında lisans eğitimini ilgili bölümlerde tamamladıktan sonra Mali Müşavir olma imkanına sahip olurlar. Mali Müşavir unvanı ile kendi bürolarını açabilirler ya da işletmelerin muhasebe birimlerinde Mali Müşavir olarak çalışabilirler.

Bağlantılar

İletişim

Adres              : Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu

                           Yeni Mah. Habip Soluk Cad. No: 40

                                                                                                           58760 Hafik / SİVAS

Tel                  : 0346 841 22 33

Fax                 : 0346 841 22 33

E-Posta          : hafik@cumhuriyet.edu.tr

Web Adresi  :  http://www.cumhuriyet.edu.tr

                         http://www.cumhuriyet.edu.tr/fakulte.php?cubid=z8Tg4tTp19ToyemypZOcx9vl0uHZ3Nlnpps=&Dil=&f=1

Telefon

Telefon: 0 346 841 2233

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kampüsü

Email

Belgegeçer

Belgegeçer: 0 346 841 2233