Misyon - Vizyon

Misyon

Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz, ülkemizin gereksinim duyduğu yenilikçi, girişimci, nitelikli elemanlar ile yürüttüğü ve yayınladığı gerçekçi araştırma projeleri ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Akademik personel ve araştırma alt yapısını tamamladıktan sonra araştırma-geliştirme ve uygulama alanlarındaki faaliyetleri ile alanında önemli bilimsel çalışmaları gerçekleştirebilmek için uygun bilgi ve becerilerle donatılmış mezunlar yetiştirmek; yenilikçi yaklaşımla temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak ve birikimini toplumun faydasına sunmaktır. Bu bağlamda, kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, ülke ve dünya ölçeğinde tanınan bir parçası olmaktır.

 

Vizyon

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında verdiği eğitim ve sağladığı olanaklarla başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen, yüksek kaliteli, dünya standardında, bilim ve teknoloji bilgileriyle donatılmış, kendini sürekli geliştiren, girişimci, mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilen, ekip çalışmasını bilen, etik kuralları ilke edinmiş, dürüst, çevreye duyarlı, her ortamda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmek ve mezunlarını en çok tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmek en önemli vizyonumuzdur.

Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kampüsü
Yeni Mah. Habip Soluk Cad. No: 40 Hafik / SİVAS
Telefon: 0 346 841 2233
Belgegeçer: 0 346 841 2233