Müdürün Mesajı

Hemen her şeyin hızla değiştiği ve dönüştüğü 21.yüzyılda en önemli güç bilgidir. Dolayısıyla güçlü bir ülke olabilmenin temel şartı da bilgiyi üretip yönetmekten ve en iyi şekilde işleyebilmekten geçmektedir. Bilgi çağı, bilgi toplumu kavramlarının yüceltildiği dünyamızda, hiç şüphesiz en önemli unsur, yetişmiş insan gücüdür.

Gerek bilginin üretilip tüm insanlığın refah seviyesinin arttırılması için kullanılmasında, gerekse de nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde üzerine en çok görev düşen kurumların başında yükseköğretim kurumları gelmektedir. Bilginin ve teknolojinin şekillendirdiği yeni küresel sistemde, toplumun üniversitelerden beklentileri giderek artmakta olup ülkelerin kalkınmasında en büyük rol şüphesiz üniversitelere düşmektedir. Gelişmenin itici gücü olan bilginin teknolojiye dönüşmesi ve topluma aktarılması için de üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda üniversitelerin Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile katılımcılığı, etkinliği ve verimliliği esas alan, paydaşlarına değer veren, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan kurumlar olması gerekir. Ayrıca, üniversiteler; Eğitim-Öğretim ve AR-GE faaliyetlerinin yanında, araştırma sonuçlarını uygulamaya aktararak, içinde bulundukları topluma sosyo-kültürel katkı üreterek değer katmalıdırlar.

Meslek Yüksekokulumuz değişimin ve gelişimin sürekli olduğu günümüzde çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını benimsemiştir. Türkiye’nin geleceğinin bir anlamda mesleki eğitime endeksli olduğu bilinen bir gerçektir. Tarihsel süreci içerisinde değişik misyonlar yüklenmiş olan Meslek Yüksekokullarının en önemli amacı sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Ayrıca, gerçek anlamda sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik elemanlarının eğitimini gerçekleştirmektedir.

 

Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kampüsü
Yeni Mah. Habip Soluk Cad. No: 40 Hafik / SİVAS
Telefon: 0 346 841 2233
Belgegeçer: 0 346 841 2233